Trang trí ngoại thất

Trang trí ngoại thất

Trang trí ngoại thất cho ngôi nhà của bạn

Trang trí ngoại thất, mới nghe tưởng như ít liên quan đến kiến trúc, tới ngôi nhà, hay các công việc xây dựng.

Nhưng thực tế, sân và vườn là những thành phần rất quan trọng, góp phần tạo nên giá trị của công trình.

Từ ngôi nhà dân gian xưa ở nông thôn, đến ngôi nhà đô thị hiện nay, là một khoảng thời gian dài và đã có rất nhiều thay đổi; nhưng sân và vườn vẫn có những giá trị riêng nhất định.

Đó không chỉ là những khoảng đất trống hay là khu đất trồng cây…trang trí ngoại thất.

Thiết kế ngoại thất

Trang trí ngoại thất cho ngôi nhà

thiết kế trang trí ngoại thất

Thiết kế tiểu cảnh vườn

thiết kế ngoại thất tại hà nội

Tags:Trang trí ngoại thất