Thiết kế sân vườn tiểu cảnh

Phù điêu sân vườn

“ Nghề thiết kế tiểu cảnh không chỉ đòi hỏi kỹ năng
mà còn cần một cái tâm, biết đặt mình vào vị trí của khách hàng để hiểu
tâm tư, tình cảm, mong ước của họ ... ”